Promocje

Razem raźniej! Zapraszamy do skorzystania z naszych aktualnych promocji.

Szkółka Piłkarska (Inicjatywa Malucha i Inicjatywa Juniora)

  • Rodzeństwo płaci mniej (dot. wyłącznie Szkółki Piłkarskiej!)

Druga i następna osoba z rodzeństwa płaci 50% za miesiąc zajęć, czyli 34,5 PLN/miesiąc.

Szkoła Tańca

  • Uczestnicy Szkółki Piłkarskiej płacą mniejUczestnicy Szkółki Piłkarskiej uiszczają opłatę za Szkołę Tańca w wysokości 39 PLN/miesiąc. Opłata z góry za Szkołę Tańca za rok szkolny 2016/2017 dla Uczestników obu Inicjatyw to zamiast 39 PLN x 9 = 351 PLN 320 PLN (oferta ważna do 15 października 2016)

Ważne:

  1. termin płatności upływa 15-stego każdego miesiąca! Bardzo prosimy o terminowe wpłaty!
  2. w pierwszym miesiącu zajęć (do 15-stego października 2016) należy uiścić opłatę członkowską w wysokości 20 PLN na konto bankowe Bartosz Siedlik nr 91 1140 2004 0000 3402 7604 2002 w tytule przelewu wpisując: “imię i nazwisko Podopiecznego+opłata członkowska”*
  3. płatność za zajęcia odbywa się wyłącznie na konto bankowe Bartosz Siedlik nr 91 1140 2004 0000 3402 7604 2002, w tytule przelewu wpisując: “imię i nazwisko Podopiecznego+opłata za miesiąc …”
    Wpłaty wyłącznie na konto wprowadzone zostały by nie zabierać czasu treningowego na rzecz spraw organizacyjnych.