Maluch 1-5 lat

Inicjatywa Malucha to dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat wraz z rodzicami lub prawnymi opiekunami. Zajęcia odbywać będą się 1 raz w tygodniu przez 40 minut. Poza zajęciami 1 raz w miesiącu odbywać będzie się spotkanie warsztatowe z rodzicami. Inicjatywa Malucha będzie prowadziła nabór ciągły do poniższych grup wiekowych:

  • 1-2 lata
  • 3-4 lata
  • 5 lat.


Zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe

Czesne za uczestnictwo dziecka i jednego opiekuna:

  • 79 zł  69 zł miesięcznie;
  • jednorazowa opłata członkowska w wysokości 20 zł.

W ramach programu

  • Dzieci wraz z Rodzicami zdobywają nagrody, puchary, dyplomy;
  • Rodzice uczestniczą w dedykowanych warsztatach i imprezach organizowanych przez Sportową Inicjatywę WARMIA.

Zobacz, co robimy na zajęciach